จด Calorie

Image

Description

– รวบรวมแคลอรี่ของอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ต่างๆ ไว้มากมาย 
– จดบันทึกปริมาณ อาหาร และ แคลอรี่ ที่ทานไปในแต่ละวัน

Download Here