บันทึก เติมน้ำมัน

แอฟที่จะช่วยทำให้การจดบันทึกการเติมน้ำมันเป็นเรื่องง่าย

– แอฟจะดึงราคาน้ำมันของวันนี้มาใส่ให้เอง
– คำนวณอัตราการใช้น้ำมันในแต่ละครั้งที่เติมเติมน้ำมัน